ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών Ε.Τ.Ε.Π στην Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος