Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος κατά το χρονικό διάστημα 01.04.2024 – 30.04.2024