Δελτίο Τύπου Συμμετοχής Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη δράση «Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024»