Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.