Συμμετοχή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Συνέδριο «Ελλάδα και Ινδία: Ιστορία, Κοινωνία, Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα» στο Νέο Δελχί