Προσθήκη 15.000 νέων ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης στις συλλογές των Βιβλιοθηκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.