Προκήρυξη θέσεων διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του ενιαίου συστήματος κινητικότητας έτους 2024

Στο πλαίσιο του Α Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2024 και σε συνέχεια της έγκρισης του αιτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την κάλυψη 50 κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού από άλλους δημόσιους φορείς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για μετάταξη σε κενή οργανική θέση, από 5 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2024, στη σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr (σχετική η με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1300/οικ.6667/3-4-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ