Συγκέντρωση τροφίμων (& λοιπών ειδών) για την υποστήριξη οικονομικά αδύνατων οικογενειών ενόψει του Πάσχα σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ.