4η Ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το ακαδ. έτος 2023-2024