Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του ΔΙΠΑΕ