Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην κατάταξη ‘Times Higher Education (THE) World University Rankings 2024 by Subject’

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μετά τις απαραίτητες ενέργειες της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη συλλογή και την αποστολή των ζητούμενων στοιχείων, είναι ένα από τα 16 ελληνικά Πανεπιστήμια που κατατάσσεται και φέτος στην παγκόσμια κατάταξη ‘2024 Times Higher Education World University Rankings by Subject.

Δείτε παρακάτω την κατάταξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα επιστημονικά πεδία που αξιολογήθηκε.

Business and Economics: 801+
Clinical and Health: 801–1000
Computer Science: 801–1000
Engineering: 1001+
Life Sciences: 801–1000
Physical Sciences: 1001+

Ας σημειωθεί ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με πέρσι στα επιστημονικά πεδία Clinical and Health / Επιστήμες Υγείας και Life Sciences / Βιοεπιστήμες ή Επιστήμες Ζωής.

Η κατάταξη βασίζεται σε 18 δείκτες απόδοσης. Οι ίδιοι δείκτες χρησιμοποιούνται και για την κατάταξη ‘Times Higher Education World University Rankings 2024’. Στην περίπτωση όμως της κατάταξης ανά επιστημονικό πεδίο οι δείκτες προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κάθε πεδίο.

Η κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2024, περιλαμβάνει φέτος 1904 πανεπιστήμια από 108 χώρες. Η μεθοδολογία της κατάταξης World University Rankings της THE είναι η πλέον λεπτομερής και περιλαμβάνει 18 δείκτες απόδοσης που ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες κριτηρίων: διδασκαλία, έρευνα, ερευνητική απήχηση / ετερο-αναφορές, διεθνής διάσταση και έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα.