ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με θητεία από 1-1-2024 έως 31-12-2024