ΔΙΑΠΙΣTΩTΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ,ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ , ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-1-2024 εως 31-12-20