Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες χρωματισμών στην πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.