Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για χωματουργικές εργασίες στην πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.