Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.