Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.