Τροποποίηση συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024