ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.