Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (θητεία 1/9/2023-31/8/2024)