Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής (ΟΔΕ) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.