Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)