Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συστήματος αποθήκευσης σε ΔΙΠΑΕ Κατερίνης