Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για το ΠΜΣ στην Ρομποτική, Έτος 2023-2024

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι ας ανατρέξουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στη Ρομποτική
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής