Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Θερισμός χόρτων στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στη Δράμα»