Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών ελληνόγλωσσων περιοδικών από την Πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.