Προσωρινός Εκλογικός Κατάλογος Εκλεκτόρων για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος