Ενημέρωση για εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων