Ημερίδα έναρξης της λειτουργίας του “επιχειρηματικού επιταχυντή” στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Αντιπροεδρία Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης  του Δι.Πα.Ε. διοργανώνει  ημερίδα με θέμα «Ημερίδα έναρξης της λειτουργίας του “Επιχειρηματικού Επιταχυντή” στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»,  η οποία θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 10:00-14:00 , στο Αμφιθέατρο “Φίλιππος”  της  Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης  του Δι.Πα.Ε.  στη Σίνδο.