Έναρξη λειτουργίας της Πύλης δημοσίευσης Ανοικτής Έρευνας HEAL1000