Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΔΙ.ΠΑ.Ε. σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) – ΦΕΚ 6988/τ.Β’/31-12-2022, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 191 του ν. 4964/2022.