Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος