Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.