Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά Συστήματα Παραγωγής» (ΑΡΡ 28040), του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.