Δελτίο Τύπου Ημερίδας ΔΙΠΑΕ με θέμα ‘Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ως Πυλώνας Ανάπτυξης της Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης’