ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ : Πρόσκληση για την 1η Βιβλιοπαρουσίαση 13 – 15 Σεπτεμβρίου 2022