Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο PREVEN-T

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή εξιδεικευμένων επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταίρων του έργου καθώς και παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας».