Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ως Αρμόδια Όργανα Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος