Διαπιστωτική πράξη Εκλογής Εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (2022-2023).