Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.