Προκήρυξη 3 θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολης Σερρών) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος:

– Μία (1) Θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πελατοκεντρικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηµατική Ανάλυση και Σχεδιασµό
Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσιών».

– Μία (1) Θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρµοσμένη Οικονοµετρική Ανάλυση στα Οικονοµικά της Ανάπτυξης και
Σύγκλισης».

– Μία (1) Θέση βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείµενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων µε έµφαση στις Εργασιακές Σχέσεις και στην
Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας».