Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά Συστήματα Παραγωγής“.