Ανασυγκρότηση της προσωρινής Συνέλευσης του μη αυτοδύναμου Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος