Παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος