Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Information and Communication Technology Systems)