ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΛΕΟΥΣΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ»