Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Rutgers University.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων, International Academic Partnerships Program – ΙAPP Greece 2020, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε σύμπραξη  με το Ιnstitute of International Education (IIE), αναπτύχθηκε  συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Rutgers University, U.S.A., η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα κοινών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Η διεθνής συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων οδήγησε στην σύναψη Memorandum of Understanding (MOU) το οποίο υπογράφηκε σήμερα  από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Δρ. Αθανάσιο  Καΐση και τον εντεταλμένο εκπρόσωπο του αλλοδαπού Ιδρύματος, Καθηγητή Prabhas V. Moghe, Executive Vice President for Academic Affairs Στην υλοποίηση  της ακαδημαϊκής συνεργασίας και στην σύναψη του  MOU μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων,  συνέβαλαν  ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, ομότιμος Καθηγητής, Δρ. Αθανάσιος Καίσης και οι εκπρόσωποι (delegates) του ΔΙΠΑΕ για το Πρόγραμμα ΙAPP Greece 2020 Καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δρακάκη του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών.

Η συνεργασία αφορά όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές καθώς και όλο το αρμόδιο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος.