Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης για πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων με το Π.Δ.407/80) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.