Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθούν ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)