Παράταση υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» μέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 (15:00)-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχαικών.